mgr inż. Adrian Jarząbek


- magister inżynier konstruktor, absolwent Politechniki Wrocławskiej
wydziału Budowlnictwa Lądowego i Wodnego, specjalności konstrukcje
budowlane.

- uprawnienia budowlane do projektowa bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej-uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

- uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót na obiektach zabytkowych

- członek Okręgowej Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu

- członek PZITB koło Świdnica

- członek koła młodych PZITB Świdnica
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW